Dienstverlening

FactorGroen is breed georiënteerd in de Groene Sector. Door haar ervaring en vakkennis is zij in staat verschillende factoren met elkaar te verbinden om uw organisatie op tactisch en operationeel niveau te ondersteunen.
U kunt een beroep op FactorGroen doen voor:

Projectmanagement:
– Interim projectleider, -toezichthouder of -directievoerder;
– Opleidingscoördinator;

Advisering:
– Onafhankelijk adviseur groene ruimte;

Onderwijs:
– Interim-docent Middelbaar en Hoger Beroeps Onderwijs;
– Assessor Middelbaar Beroeps Onderwijs;
– Lesstofontwikkeling;
– Studieloopbaanbegeleider van medewerkers in opleiding.
FactorGroen staat geregistreerd bij het CRKBO.

Trainingen / workshops:
– Klimaatadaptieve stad
– De Levende Tuin
– Wet Natuurbescherming
– Wet Natuurbescherming hercertificering
– RAW-systematiek (basis)
– Kwaliteitsgestuurd beheer (IBOR)
– Snoeien op beeld
– Begeleidingssnoei van laanbomen
– Bodemkunde en bemestingsleer
– Veilig werken langs de weg CROW 96B
In overleg nader te bepalen…