Begeleidingssnoei van laanbomen

Mensen willen graag in een boomrijke stad wonen, want groen heeft een gunstige invloed op de leefomgeving. Politici, ambtenaren, burgers en projectontwikkelaars zien het belang hiervan in. Een duurzaam en breed gedragen bomenbeleid staat daarom hoog op de agenda van alle partijen die te maken hebben met het beheer en behoud van het bomenbestand.

Om latere problemen te voorkomen is het belangrijk dat laanbomen tijdens het opgroeien regelmatig op een juiste wijze gesnoeid worden; de begeleidingssnoei.
Bij begeleidingssnoei ligt de prioriteit bij het verkrijgen van een ‘rechte’ doorgaande stam en het steeds weer tijdig verwijderen van de dikste takken uit de tijdelijke kroon. De onderste takken van de tijdelijke kroon worden gefaseerd weggenomen voor het verkrijgen van voldoende vrije doorgang onder de kroon met behoud van een aanvaardbare kroon- stamverhouding.

De cursus bestaat uit een theoretisch- en praktisch deel.
Onderwerpen die tijdens het theoretische deel aan bod komen zijn:
– Boombiologie
– CODIT-model (Compartimentalization Of Damage In Trees)
– Tijdelijke kroon en blijvende kroon
– Snoeiseizoen
– Probleemtakken

Tijdens het praktische deel wordt onder begeleiding en met behulp van een werkblad in groepjes begeleidingssnoei uitgevoerd aan jonge laanbomen om zodoende de juiste inzichten en snoeitechniek aan te leren.
De opdrachtgever draagt in overleg zorg voor de snoeilocatie en de te gebruiken gereedschappen.

Bij 100% aanwezigheid en een voldoende beoordeling van zowel de theorie als de praktijk ontvangt de deelnemer een getuigschrift van FactorGroen.
 
 
 
Terug naar Dienstverlening