Kwaliteitsgestuurd beheer

Kwaliteitsgestuurd beheer

Kwaliteitsgestuurd beheer is een resultaatgerichte manier van werken waarbij niet wordt gestuurd op inspanning of werkzaamheden maar op het resultaat met behulp van kwaliteitsomschrijvingen ondersteunt door beelden. Een belangrijk onderdeel van deze training is het houden van toezicht (schouwen) alsmede het bepalen van de juiste meet- en verrekenmethoden. Na de theorie worden deze tijdens een praktijkopdracht geoefend.

Leerdoelen

  • De deelnemer kent de opbouw van een RAW-bestek
  • Deelnemer kan het verschil tussen frequentie- en beeldbestek benoemen
  • Deelnemer kan kwaliteitsniveaus benoemen
  • Deelnemer heeft kennis van verschillende soorten van schouwen en kan deze toepassen.

 
 
 
Terug naar Dienstverlening