RAW-systematiek (basis)

Gedurende de gehele loopbaan zal de medewerker, voorman of uitvoerder zowel tijdens aanleg- als onderhoudswerkzaamheden in aanraking komen met de RAW-systematiek.
Deze RAW-systematiek biedt opdrachtgevers en opdrachtnemers in de groenvoorziening, grond-, water- en wegenbouw (gww) een kader om duidelijke afspraken te maken en vast te leggen. CROW beheert de RAW-systematiek en houdt deze actueel. Elementaire basiskennis is nodig om in deze materie inzicht te hebben.

We gaan tijdens deze Training de basis RAW-systematiek behandelen. De doelen zijn:
– deelnemer heeft inzicht in de RAW-systematiek;
– deelnemer kan werken met de Standaard en UAV 1989;
– deelnemer kent de opbouw van een RAW-bestek en kan de onderdelen benoemen;
– deelnemer heeft inzicht in de rechten en plichten rondom de opdrachtgever en opdrachtnemer.

De training wordt opgebouwd met behulp van een powerpointpresentatie. De deelnemer krijgt van de docent een naslagwerk maar wordt wel geacht aantekeningen te maken van de aangeboden lesstof.

Bij aanvang van de training krijgt de deelnemer een diagnostische toets om je aanwezige kennis te bepalen. Bij 100% aanwezigheid en voldoende inzet ontvangt de deelnemer een getuigschrift van FactorGroen. Deze kan worden opgenomen in het portfolio van de deelnemer.
 
 
 
Terug naar Dienstverlening