Veilig werken langs de weg 96B

Veiligheid is essentieel voor het werken langs de weg. Deze training is bedoeld voor iedereen die in de (beroeps)praktijk werkzaamheden op en langs weg uitvoert. Na afloop van deze cursus weet u alles van een veilige werkomgeving creëren tijdens het werken langs de weg. Wij leren u werken volgens de richtlijnen van de CROW.
Afhankelijk van de doelgroep duurt de training 1 tot 1,5 dag.

Aspecten die aan bod komen zijn oa.:
– bewustwording van de werkomstandigheden langs de weg;
– interpreteren van onderdelen uit de Wegenverkeerswet en de Arbowet;
– keuze van de juiste persoonlijke beschermingsmiddelen;
– kennis van diverse partijen die betrokken zijn bij het werk langs de weg (opdrachtgever, opdrachtnemer, wegwerker, weggebruiker en controlerende instanties);
– theoretische achtergronden van wegafsluitingen en wegafzettingen;
– werken met het handboek 96B;
– het plaatsen, onderhouden en verwijderen van verkeersbegeleidende maatregelen op de juiste, veilige en ergonomisch verantwoorde manier.

De training wordt opgebouwd met behulp van een powerpoint presentatie. De deelnemer krijgt van FactorGroen een naslagwerk maar wordt wel geacht aantekeningen te maken van de aangeboden lesstof.

Tijdens de les werken we met individuele oefenopdrachten en enkele groepsopdrachten. De theoretische lesstof kan, indien gewenst, worden getoetst. Tijdens het praktijkdeel wordt een actieve inzet van de deelnemer verwacht.

Bij 100% aanwezigheid en een voldoende beoordeling van zowel de theorie als de praktijk ontvangt de deelnemer een getuigschrift van FactorGroen.
 
 
 
Terug naar Dienstverlening