WION (Grondroerdersregeling)

Volgens de Wet Informatie-uitwisseling Ondergrondse Netten (WION) moet je als grondroerder vóór het uitvoeren van mechanische graafwerkzaam een Graafmelding doen bij het Kadaster. Naar aanleiding van deze Graafmelding ontvangt je informatie over de ondergrondse kabels en leidingen in het gemelde gebied. Deze informatie moet je gebruiken om schade aan kabels en leidingen te voorkomen. Het graven zelf doen we aan de hand van de Publicatie 250 van het CROW: graafschade voorkomen aan kabels en leidingen.

In deze training besteden we aandacht aan de wet WION en hoe we hier in ons vakgebied mee om moeten gaan. Ook kijken we naar de verschillende verplichtingen van de leidingbeheerder, opdrachtgever en grondroerder.

Onderwerpen die aan bod komen zijn:
– wet WION
– richtlijn zorgvuldig graven CROW
– meldingsprocedure
– tekening lezen
– terrein oriëntatie
– kabels en leidingen herkenning
– detectieapparatuur
– proefsleuven
– afwijkende ligging

De training wordt opgebouwd mbv een powerpoint presentatie. Van de deelnemers wordt verwacht dat ze in overleg met hun BPV-bedrijf een set tekeningen van een graafmelding meenemen die vervolgens in de les worden besproken.

De opgedane theoretische kennis kan, indien gewenst, schriftelijk worden getoetst. Bij 100% aanwezigheid en voldoende inzet ontvangt de deelnemer een getuigschrift van FactorGroen. Deze kan worden opgenomen in het portfolio van de deelnemer.
 
 
 
Terug naar Dienstverlening