Competenties

Volgens opdrachtgevers en collega’s is  Robert praktisch ingesteld en gaat hij systematisch en grondig te werk. Door zijn leergierigheid, enthousiasme en belangstelling voor de natuur en medemens is al vroeg de basis gelegd voor zijn brede oriëntatie in de Groene Sector.

Collega’s en klanten geven aan dat ze zijn expertise en nauwkeurigheid erg kunnen waarderen. Door zijn analytische vermogen kan Robert goed tot de kern van complexe situaties doordringen. Doordat hij objectief en logisch kan redeneren beschikt hij over het vermogen vast te stellen wat in een bepaalde situatie nodig is en er vervolgens naar te handelen. Zijn beslissingen zijn daardoor weloverwogen en gebaseerd op reflectie en afweging.
Klanten vinden het prettig dat Robert goed is in het aandragen van oplossingen die nieuwe processen in gang kunnen zetten. Hij communiceert hierbij kalm, duidelijk en weloverwogen.

Robert heeft een groot vermogen om zelfstandig te werken. Hij is doelgericht en heeft het doorzettingsvermogen om aan projecten te werken totdat deze volledig zijn afgerond. Hij gaat hierbij realistisch, systematisch en accuraat te werk.

 

Ga naar Profiel